ELEMENTHUS

10 GRUNNER TIL AT FERDIGHUS ER BEDRE VALG ENN BYGNING PÅ STEDET:

1. Raskere byggeprosess. Det går raskere å fullføre bebyggelsen.
2. Økt kvalitet på konstruksjonene. Ettersom de fleste produktene våre er PRE-CUT tilbyr elementhus mer fleksibilitet i forhold til kreativitet og kvalitet.
3. Reduserte arbeidstimer. Ferdighus krever ikke mange arbeidstimer for fagfolk ettersom husene kommer ferdige.
4. Redusert kostnad, økt lønnsomhet. Sammenlignet med typiske byggemetoder har ferdighus reduserte kostnader og utvidelse av bygget virker å være mer økonomisk.
5. Økt helse og trygghet. Forbedret ventilasjon kan oppnås uten kompliserte endringer.
6. Forbedret effektivitet på stedet. Ettersom de fleste byggeelementene er prefabrikert kreves det ikke mye arbeidstid eller materialer på stedet elementhus skal stå.
7. Bærekraftighet. De fleste materialer benyttet i ferdighus er bærekraftige og laget fra fornybare ressurser.
8. Reduksjon i materialer. Alt du trenger for byggeprosessen er allerede laget på fabrikken.
9. Reduserer søppel på byggestedet. Det er lite arbeid som kreves på byggestedet, ettersom de fleste elementene er laget på forhånd.
10. Økt effektivitet. Ettersom prefabrikering sparer både tid og penger kan denne byggemetoden bli benyttet av boligutviklere da flere bygningsenheter kan bli bygget samtidig, og husmangel kan bli redusert.

Produksjonen av elementene startes etter at prosjektet har blitt godkjent og produksjonstegningene har blitt laget. Vår samarbeidspartner, WEINMANN (Homag group), er en internasjonalt anerkjent produsent av automatisert maskinverktøy. De har hjulpet oss å få installert den nyeste og mest innovative teknologien for å kunne sikre kvalitet under produksjonsprosessen og prosesseringen av materialer. Hovedfordelen med en automatisert produksjon er en høyere effektivitet og kvalitet til en lavere kostnad. WEINMANN er det eneste selskapet som produserer et fullstendig maskinstyrt utstyr for å lage elementhus. Produksjon og lagring skjer innendørs, noe som sikrer beskyttelse fra naturelementene utenfra.